Конкурс Знавці Біблії

Четвер, 17 грудня 2020 23:19

Положення про Всеукраїнський конкурс "Знавці Біблії"

Автор
Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом БО БФ «Живи, Україно!»
від 08.10.2019 року


Положення про Всеукраїнський конкурс «Знавці Біблії»
серед учнів закладів загальної середньої, студентів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти

1. Загальні положення

1.1. Умови проведення конкурсу «Знавці Біблії» (далі – Конкурс) розроблено відповідно до Конституції України; Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»; Закону України «Про освіту»; указів Президента України від 21.03.2002 № 279/2002 «Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій»; від 25.06.2013 № 344/2013 Закон про освіту Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2002 №564-р «Про перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій»; Концепція Нової української школи, рішення колегії МОНУ від 29.06.2006 Протокол № 8/1-2 «Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 56 «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року».

Актуальність проведення Конкурсу: Майбутнє особистості, сім’ї, держави, людського суспільства і цивілізації в цілому значною мірою залежить від того, які цінності закладаються в душі молодого покоління. Вирішальну роль у вихованні дітей та молоді відіграє біблійне розуміння особистості як духовно-фізичної істоти, яка складається з духу, душі і тіла. Лише розвиток усіх трьох складових людини: її духовного, душевного (психічного) та фізичного начал дозволяє досягати бажаних результатів. Нерозуміння, неприйняття чи свідоме нехтування такою сутністю людини, як творіння Божого приводить до неадекватного її виховання.

У процесі виховання молодого покоління особливе значення має духовно-моральний аспект. Його важливість у сучасному суспільстві стоїть гостріше й актуальніше, ніж будь-коли раніше. Традиційні соціальні інституції: сім’я, школа, церква і громада, нажаль, нерідко виявляються безсилими самостійно адекватно відповідати на сучасні виклики, які постають перед особистістю у суспільстві, оскільки їм бракує єдності і системності взаємодії. Тому все частіше такі негативні чинники, як неповага і непокора до старших, хуліганство, злочинність, алкоголізм, розбещеність, наркоманія, музико-манія, ігроманія, інтернетоманія проявляються в характері й поведінці підростаючого та молодого покоління.

Науково-методичні підходи:

 • особистісно-орієнтований підхід розглядає людину як неповторне творіння Боже;
 • діяльнісний підхід передбачає активне залучення конкурсантів до різних видів діяльності: підготовки, декламування, написання творчих робіт, есе, моделювання життєвих ситуацій та вирішення їх на основі Біблії;
 • компетентнісний підхід, відповідно до якого конкурсанти мають не лише читати Святе Письмо, бути обізнані зі змістом Біблії, але й продемонструвати її використання у повсякденному житті і спонукати до цього інших;
 • канонічний підхід передбачає використання канонічних книг Біблії.

1.2. Метою проведення Конкурсу є укорінення практики проведення в Україні інтелектуальних змагань із знання Біблії, підвищення інтересу дітей і молоді до систематичного читання Біблії, засвоєння ними християнських моральних цінностей та її використання у повсякденному житті; сприяння консолідації сім’ї та школи у духовно-моральному вихованні дітей і юнацтва; використання досвіду різних країн світу до розв’язання проблем духовно-морального виховання підростаючого покоління; інформування педагогів і батьків про предмети духовно-морального спрямування.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • створення умов для соціалізації молоді України в інтересах особистості, суспільства та держави на біблійних засадах;
 • поширення досвіду ефективного використання вчителями, класними керівниками, методистами ОІППО, викладачами професійних та вищих закладів освіти інноваційних технології;
 • популяризація здорового способу життя серед підлітків та молоді;
 • створення інформаційного, освітнього простору на основі біблійних цінностей із вільного волевиявлення в питаннях здорового способу життя у підлітків;
 • інформування підлітків і молоді про незворотній негативний вплив алкоголю, наркотиків та куріння тощо на життя;
 • зміцнення психологічних і емоційних стосунків між учителем й учнями, батьками та дітьми, включення батьків в освітній процес;
 • виховання глибокої поваги до Біблії, любові до своєї держави.

1.4. Координацію проведення Конкурсу здійснює Благодійна організація благодійний фонд «Живи Україно!».

Конкурс проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України.

1.5. Заклади післядипломної педагогічної освіти, та Благодійний Фонд «Живи Україно» (далі - Фонд) здійснюють контроль за дотриманням вимог Умов під час проведення Конкурсу.

1.6. Організаційні заходи щодо проведення І-ІІ-ІІІ турів Конкурсу здійснюють заклади післядипломної педагогічної освіти (за згодою) спільно з Фондом, на яких покладається відповідальність за організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу.

Безпосередню роботу з організації заходів, щодо проведення Конкурсу здійснюють методисти закладів післядипломної педагогічної освіти (за згодою), що відповідають за стан викладання предметів духовно-морального спрямування. Вони координують діяльність відповідних обласних і районних оргкомітетів Конкурсу, залучають провідних фахівців до перевірки та визначення переможців.

1.7. Для організації та проведення Конкурсу створюються організаційні комітети, а для перевірки якості виконання завдань та визначення переможців Конкурсу – журі.

1.8. Оцінка змісту робіт учасників Конкурсу знаходиться в компетенції виключно членів журі. Апеляції учасників Конкурсу не передбачені.

1.9. Форма проведення Конкурсу: I тур - заочна, II тур – заочна, ІІІ тур – очна (відповідно до ситуації).

1.10. Учасники Конкурсу отримують завдання і дають на них відповідь державною мовою або мовою національних меншин.

1.11. Переможців Конкурсу визначають в особистій першості. Переможці І туру Конкурсу освітніх закладів, районів (міст) для подальших змагань об’єднують у групи (далі – команди). Для участі в Конкурсі команди формують відповідно до територіального розташування закладів освіти, в яких вони навчаються.

2. Проведення Конкурсу

2.1. Конкурс «Знавці Біблії» проводиться в три тури з врахуванням умов розділу 1. Положення, зокрема:

2.1.1. Учасник конкурсу, не залежно від своєї вікової категорії, обирає запропонований рівень із відповідним обсягом книг для опрацювання.

2.1.2. І тур Конкурсу проводиться в закладах освіти України з 15 грудня по 15 лютого поточного року.

Участь у І турі є добровільною.

2.1.3. Прізвища переможців I туру Конкурсу оприлюднюються на сайтах закладів післядипломної педагогічної освіти та Фонду до 20 березня.

2.2. ІІ тур Конкурсу проходитиме з 25 березня по 20 квітня (заочний).
2.2.1. Склад команди району (міста) на ІІ тур Конкурсу не обмежується.
2.3. II (обласний) тур Конкурсу, проводиться після опрацювання та оприлюднення у відповідності до п.2.1.2. Положення результатів I туру конкурсу.
2.3.1. Склад оргкомітету та журі ІІ туру Конкурсу затверджуються Фондом.

До складу оргкомітету та журі ІІ туру Конкурсу входять представники Фонду.

2.4. ІІІ всеукраїнський тур конкурсу проходитиме 8 травня (відповідно до ситуації).
2.4.1. ІІІ тур проводиться після опрацювання та оприлюднення результатів ІІ туру.
2.4.3. Завдання ІІІ туру готуються комісією створеною Оргкомітетом ІІІ туру конкурсу.
2.4.4. Склад оргкомітету та журі ІІІ туру Конкурсу затверджуються Фондом. До складу оргкомітету та журі ІІІ туру Конкурсу входять представники Фонду.

3. Учасники Конкурсу

3.1. До участі у конкурсі «Знавці Біблії» запрошуються учні 1-11 класів, студенти закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Учасник конкурсу, не залежно від своєї вікової категорії, обирає запропонований рівень з відповідним обсягом книг для опрацювання.

3.1.1. І – ІІІ тури Конкурсу проводяться серед учнів 1-11 класів, студентів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.
3.1.2. Керівники команд несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за збереження життя та здоров'я членів команди із моменту відрядження з установи, яка її сформувала, і до моменту повернення до місця вибуття (відповідно до ситуації).
3.1.3. Участь у І турі для учнів та студентів є добровільною.
3.1.4. Кількісний склад команд на ІІ тур Конкурсу формується з розрахунку учнів, студентів, які набрали більшу кількість балів у I турі Конкурсу. Кількісний склад команд не обмежується.

4. Завдання конкурсу

4.1. Завдання конкурсу поділяється на чотири рівні складності (визначається по обсягу книг для опрацювання).
4.2. І рівень – початковий передбачає опрацювання двох книг Біблії та письмові відповіді на тестові й відкриті запитання, вказавши місце Біблійного тексту – Книги Буття (1-21 розділи), Євангелії від Луки. Завдання першого етапу конкурсу оприлюднюються на сайті Фонду.
4.3. ІІ рівень – середній передбачає опрацювання чотирьох книг Біблії зі Старого та Нового Заповітів та письмові відповіді на тестові і відкриті запитання, вказавши місце Біблійного тексту – Буття (1-50 розділ), Йони(1-4 розділ), Євангелії від Луки (1-24 розділ), Дії апостолів (1-19 розділ). Завдання першого етапу конкурсу оприлюднюються на сайтах БФ «Живи, Буковино!», БОБФ «Живи, Україно!».
4.4. ІІІ рівень – достатній передбачає опрацювання десяти книг Біблії зі Старого та Нового Заповітів та письмові відповіді на тестові і відкриті запитання, вказавши місце Біблійного тексту – Буття (1-50 розділ), Вихід (1-20 розділ), Йони (1-4 розділ), Євангелії від Матвія (1-28 розділ), Євангелії від Марка (1-16 розділ), Євангелії від Луки (1-24 розділ), Євангелії від Івана (1-21 розділ), Дії апостолів (1-28 розділ), Послання апостола Якова, 1 Послання апостола Павла до коринтян.
4.5. ІV рівень – високий передбачає опрацювання шістнадцяти книг Біблії зі Старого та Нового Заповітів та письмові відповіді на тестові і відкриті запитання, вказавши місце Біблійного тексту – Буття (1-50 розділ), Вихід (1- 20 розділ), Естер (1-10 розділ), Йони(1-4 розділ), Даниїла (1-6), Приповісті Соломона (1-31розділ), Євангелії від Матвія (1-28 розділ), Євангелії від Марка (1-16 розділ),Євангелії від Луки(1-24 розділ), Євангелії від Івана (1-21 розділ), Дії апостолів (1-28 розділ), 1Послання апостола Павла до коринтян , 1Послання апостола Івана, 2Послання апостола Івана, 3Послання апостола Івана, Послання апостола Якова.

5. Визначення переможців та нагородження учасників Конкурсу

5.1. Переможці конкурсу нагороджуються грамотами, дипломами, цінними подарунками. За рішенням Фонду, можуть видаватися збірники з творчими роботами.

5.2. Переможці I туру Конкурсу визначаються рішенням журі серед учнів кожного рівня (І початкового, ІІ середнього, ІІІ достатнього, IV високого).

5.3. Учасники І туру початкового рівня нагороджуються грамотами та серед них визначаються призові місця.

5.4. Учасники І туру середнього, достатнього та високого рівнів з високими балами переходять до ІІ (обласного) етапу конкурсу.

5.5. Учасники ІІ туру середнього, достатнього рівнів нагороджуються грамотами, за результатами оцінювання визначаються призові місця та нагороджуються призами.

5.6. Учасники ІІ туру достатнього та високого рівнів нагороджуються грамотами. За результатами оцінювання визначаються призові місця та переходять до участі у ІІІ Всеукраїнському турі конкурсу.

5.7. Призові місця (І,ІІ,ІІІ) та гран-прі ІІІ Всеукраїнського туру конкурсу визначаються за результатами оцінювання та нагороджуються призами. Всі учасники ІІІ туру конкурсу нагороджуються грамотами та дипломами.

5.8. Переможці І-IІ-ІІІ турів Конкурсу визначаються відповідними оргкомітетами на основі рішення журі, яке не підлягає апеляції.

6. Організаційні комітети Конкурсу

6.1. Оргкомітети І-ІІІ турів створюються із числа керівників установ та організацій, що проводять Конкурс, працівників закладів освіти, методичних установ та Фонду.

6.2. Очолює оргкомітет голова. Відповідальним секретарем оргкомітету є вчитель, працівник методичної установи, який відповідає за стан викладання курсів духовно-морального спрямування. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення Конкурсу.

6.3. Під час проведення ІІ-ІІІ туру Конкурсу до складу оргкомітету входять методисти науково-методичних центрів, ОІППО на яких покладається відповідальність за координування та узгодження дій оргкомітету і журі під час підготовки та проведення ІІ-ІІІ туру Конкурсу, а також за дотриманням вимог даних Умов.

6.4. Оргкомітети ІІ - ІІІ туру Конкурсу:
6.4.1. Проводять організаційну роботу з підготовки і проведення Конкурсу.
6.4.2. Створюють комісію, яка проводить реєстрацію учасників Конкурсу, перевіряє відповідність даних складу команд до зазначеного в поданих заявках, наявність і правильність оформлення документів, приймає рішення про допуск учнів до змагань.
6.4.3. Формують склад учасників Конкурсу із числа переможців попереднього туру за результатами їх виступів на змаганнях.
6.4.4. За поданням журі приймають рішення щодо визначення переможців змагань та їх нагородження.
6.4.5. Складають звіти про проведення Конкурсу. Спільне рішення за підсумками проведення Конкурсу підписується головами оргкомітету, журі та секретарем і завіряється, відповідно до місця проведення змагань, по можливості печаткою Фонду.

У рішенні обов'язково вказується:
- прізвище та ім'я (в називному відмінку) переможців і учасників змагань, назва закладу освіти та клас (курс) навчання;
- короткий аналіз та висновки щодо результатів і рівня проведення Конкурсу.

6.5. Секретар оргкомітету Конкурсу забезпечує ведення необхідної документації.

6.6. Члени оргкомітету і його голова вирішують питання організації змагань та забезпечують необхідні умови для виконання завдань учасниками Конкурсу щодо роботи журі.

6.7. Протокол ІІ туру та оригінали робіт учасників конкурсу зберігаються за їх згодою в Інститутах післядипломної педагогічної освіти або ж у Фонді.

6.8. Організація та проведення І-IІ-ІІІ туру Конкурсу супроводжується таким пакетом документів:
- зведений звіт про проведення IІ туру Конкурсу, підписаний головою оргкомітету, журі, секретарем та завірений гербовою печаткою закладів післядипломної педагогічної освіти та Фонду;
- документація ІІ туру Конкурсу зберігається впродовж року в Закладах післядипломної педагогічної освіти та у Фонді.

7. Журі Конкурсу

7.1. Журі формується з вчителів курсів духовно-морального спрямування, наукових працівників духовних закладів, семінарій та членів Фонду. Його очолює голова. Вчитель курсів духовно-морального спрямування та методист відповідного фаху методичної установи є відповідальним секретарем журі. Члени оргкомітету можуть бути членами журі.

7.2. Голова журі:
7.2.1. Узгоджує з методистом фаху та представником Фонду якісний склад журі.
7.2.2. Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників Конкурсу.
7.3. Журі Конкурсу:
7.3.1. Перевіряє і оцінює рівень якості виконання робіт.
7.3.2. Аналізує рівень підготовки учасників Конкурсу, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.
7.3.3. Члени журі можуть входити до складу комісії зі складання завдань, які формує оргкомітет.

8. Комісія зі складання завдань

8.1. Склад комісій зі складання завдань:
8.1.1. Методисти з питань викладання предметів духовно-морального спрямування Закладів післядипломної педагогічної освіти.
8.1.2. Представники Фонду.

Автори: Бербека В.В. , Сіданіч І.Л. , Пономаренко О.М.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом БО БФ «Живи, Україно!»
від 08.10.2019 року
 
 
Положення про Всеукраїнський конкурс «Знавці Біблії»
серед учнів закладів загальної середньої,  студентів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти
 
1. Загальні положення
 
1.1. Умови проведення конкурсу «Знавці Біблії» (далі – Конкурс) розроблено відповідно до Конституції України; Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»; Закону України «Про освіту»;  указів Президента України від 21.03.2002 № 279/2002 «Про невідкладні заходи  щодо остаточного подолання  негативних наслідків тоталітарної  політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення  порушених прав церков і релігійних організацій»; від 25.06.2013 № 344/2013 Закон про освіту Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2002  №564-р «Про перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій»; Концепція Нової української школи, рішення колегії МОНУ від 29.06.2006 Протокол № 8/1-2 «Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 56 «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року».
Актуальність проведення Конкурсу: Майбутнє особистості, сім’ї, держави, людського суспільства і цивілізації в цілому значною мірою залежить від того, які цінності закладаються в душі молодого покоління. Вирішальну роль у вихованні дітей та молоді відіграє біблійне розуміння особистості як духовно-фізичної істоти, яка складається з духу, душі і тіла. Лише розвиток усіх трьох складових людини: її духовного, душевного (психічного) та фізичного начал дозволяє досягати бажаних результатів. Нерозуміння, неприйняття чи свідоме нехтування такою сутністю людини, як творіння Божого приводить до неадекватного її виховання.
У процесі виховання молодого покоління особливе значення має духовно-моральний аспект. Його важливість у сучасному суспільстві стоїть гостріше й актуальніше, ніж будь-коли раніше. Традиційні соціальні інституції: сім’я, школа, церква і громада, нажаль, нерідко виявляються безсилими самостійно адекватно відповідати на сучасні виклики, які постають перед особистістю у суспільстві, оскільки їм бракує єдності і системності взаємодії. Тому все частіше такі негативні чинники, як неповага і непокора до старших, хуліганство, злочинність, алкоголізм, розбещеність, наркоманія, музико-манія, ігроманія, інтернетоманія проявляються в характері й поведінці підростаючого та молодого покоління.
Науково-методичні підходи:
- особистісно-орієнтований підхід розглядає людину як неповторне творіння Боже;
- діяльнісний підхід передбачає активне залучення конкурсантів до різних видів діяльності: підготовки, декламування, написання творчих робіт, есе, моделювання життєвих ситуацій та вирішення їх на основі Біблії;
- компетентнісний підхід, відповідно до якого конкурсанти мають не лише читати Святе Письмо, бути обізнані зі змістом Біблії, але й продемонструвати її використання у повсякденному житті і спонукати до цього інших;
- канонічний підхід передбачає використання канонічних книг Біблії.
1.2. Метою проведення Конкурсу є укорінення практики проведення в Україні інтелектуальних змагань із знання Біблії, підвищення інтересу дітей і молоді до систематичного читання Біблії, засвоєння ними християнських моральних цінностей та її використання у повсякденному житті; сприяння консолідації сім’ї та школи у духовно-моральному вихованні дітей і юнацтва; використання досвіду різних країн світу до розв’язання проблем духовно-морального виховання підростаючого покоління; інформування педагогів і батьків про предмети духовно-морального спрямування.
1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
- створення умов для соціалізації молоді України в інтересах особистості, суспільства та держави на біблійних засадах;
- поширення досвіду ефективного використання вчителями, класними керівниками, методистами ОІППО, викладачами професійних та вищих закладів освіти інноваційних технології;
- популяризація здорового способу життя серед підлітків та молоді;
- створення інформаційного, освітнього простору на основі біблійних цінностей із вільного волевиявлення в питаннях здорового способу життя у підлітків;
- інформування підлітків і молоді про незворотній негативний вплив алкоголю, наркотиків та куріння тощо на життя;
- зміцнення психологічних і емоційних стосунків між учителем й учнями, батьками та дітьми, включення батьків в освітній процес;
- виховання глибокої поваги до Біблії, любові до своєї держави.
1.4. Координацію проведення Конкурсу здійснює Благодійна організація благодійний фонд  «Живи Україно!».
Конкурс проходить за підтримки  Міністерства освіти і науки України.
1.5.Заклади післядипломної педагогічної освіти, та Благодійний Фонд «Живи Україно» (далі - Фонд) здійснюють контроль за дотриманням вимог    Умов під час проведення Конкурсу.
1.6. Організаційні заходи щодо проведення І-ІІ-ІІІ турів Конкурсу здійснюють заклади післядипломної педагогічної освіти (за згодою)   спільно з Фондом, на яких покладається відповідальність за організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу.
Безпосередню роботу з організації заходів, щодо проведення Конкурсу здійснюють методисти  закладів післядипломної педагогічної освіти (за згодою), що відповідають за стан викладання предметів духовно-морального спрямування. Вони координують діяльність відповідних обласних і районних оргкомітетів Конкурсу, залучають провідних фахівців до перевірки та визначення переможців.
1.7. Для організації та проведення Конкурсу створюються організаційні комітети, а для перевірки якості виконання завдань та визначення переможців Конкурсу – журі.
1.8. Оцінка змісту робіт учасників Конкурсу знаходиться в компетенції виключно членів журі. Апеляції учасників Конкурсу не передбачені.
1.9. Форма проведення Конкурсу: I тур - заочна, II тур – заочна, ІІІ тур – очна (відповідно до ситуації).
1.10. Учасники Конкурсу отримують завдання і дають на них відповідь державною мовою або мовою національних меншин.
1.11. Переможців Конкурсу визначають в особистій першості. Переможці І туру Конкурсу освітніх закладів, районів (міст) для подальших змагань об’єднують у групи (далі – команди). Для участі в Конкурсі команди формують відповідно до територіального розташування закладів освіти, в яких вони навчаються.
2. Проведення Конкурсу
2.1. Конкурс «Знавці Біблії»  проводиться в три тури з врахуванням умов розділу 1. Положення, зокрема:
2.1.1. Учасник конкурсу, не залежно від своєї вікової категорії, обирає запропонований рівень із відповідним обсягом книг  для опрацювання.
 
2.1.2. І тур Конкурсу проводиться в закладах освіти України                                  з 15 грудня по 15 лютого поточного року.
Участь у І турі є добровільною.
2.1.3. Прізвища переможців I туру Конкурсу оприлюднюються на сайтах закладів післядипломної педагогічної освіти та Фонду до 20 березня.
2.2. ІІ тур Конкурсу  проходитиме з 25 березня по 20 квітня (заочний).
2.2.1. Склад команди району (міста) на ІІ тур Конкурсу не обмежується.
2.3. II (обласний) тур Конкурсу, проводиться після опрацювання та оприлюднення у відповідності до п.2.1.2. Положення результатів I туру конкурсу.
2.3.1. Склад оргкомітету та журі ІІ туру Конкурсу затверджуються Фондом.
До складу оргкомітету та журі ІІ туру Конкурсу входять представники Фонду.
2.4. ІІІ всеукраїнський тур конкурсу  проходитиме  8 травня  (відповідно до ситуації).
2.4.1. ІІІ тур проводиться після опрацювання та оприлюднення результатів ІІ туру.
2.4.3. Завдання ІІІ  туру готуються комісією створеною Оргкомітетом ІІІ туру конкурсу.
2.4.4. Склад оргкомітету та журі ІІІ туру Конкурсу затверджуються Фондом. До складу оргкомітету та журі ІІІ туру Конкурсу входять представники Фонду.
3. Учасники Конкурсу
3.1. До участі у конкурсі «Знавці Біблії» запрошуються учні                               1-11 класів, студенти закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.
Учасник конкурсу, не залежно від своєї вікової категорії, обирає запропонований рівень з відповідним обсягом книг  для опрацювання.
3.1.1. І – ІІІ тури Конкурсу проводяться серед учнів 1-11 класів, студентів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.
3.1.2. Керівники команд несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за збереження життя та здоров'я членів команди із моменту відрядження з установи, яка її сформувала, і до моменту повернення до місця вибуття (відповідно до ситуації).
3.1.3. Участь у І турі для учнів та студентів є добровільною.
3.1.4. Кількісний склад команд на ІІ тур Конкурсу формується з розрахунку учнів, студентів, які набрали більшу кількість балів у I турі Конкурсу. Кількісний склад команд не обмежується.
 
4. Завдання конкурсу
4.1. Завдання конкурсу поділяється на чотири рівні складності (визначається по обсягу книг для опрацювання).
4.2. І рівень – початковий передбачає опрацювання двох книг Біблії  та письмові відповіді на тестові й відкриті запитання, вказавши місце Біблійного тексту – Книги Буття (1-21 розділи), Євангелії від Луки. Завдання першого етапу конкурсу оприлюднюються на сайті Фонду.
4.3. ІІ рівень – середній  передбачає опрацювання  чотирьох книг Біблії зі Старого  та Нового Заповітів та письмові відповіді на тестові і відкриті запитання, вказавши місце Біблійного тексту – Буття (1-50 розділ), Йони(1-4 розділ), Євангелії від Луки (1-24 розділ), Дії апостолів (1-19 розділ). Завдання першого етапу конкурсу оприлюднюються на сайтах БФ «Живи, Буковино!», БОБФ «Живи, Україно!».
4.4. ІІІ рівень – достатній  передбачає опрацювання десяти книг Біблії зі Старого  та Нового Заповітів та письмові відповіді на тестові і відкриті запитання, вказавши місце Біблійного тексту – Буття (1-50 розділ), Вихід (1-20 розділ), Йони (1-4 розділ), Євангелії від Матвія (1-28 розділ), Євангелії від Марка (1-16 розділ), Євангелії від Луки (1-24 розділ), Євангелії від Івана (1-21 розділ), Дії апостолів (1-28 розділ), Послання апостола Якова, 1 Послання апостола Павла до коринтян.
4.5. ІV рівень – високий  передбачає опрацювання шістнадцяти книг Біблії зі Старого  та Нового Заповітів та письмові відповіді на тестові і відкриті запитання, вказавши місце Біблійного тексту – Буття (1-50 розділ), Вихід (1- 20 розділ), Естер (1-10 розділ),  Йони(1-4 розділ), Даниїла (1-6), Приповісті Соломона (1-31розділ), Євангелії від Матвія (1-28 розділ), Євангелії від Марка (1-16 розділ),Євангелії від Луки(1-24 розділ), Євангелії від Івана (1-21 розділ), Дії апостолів (1-28 розділ), 1Послання апостола Павла до коринтян ,  1Послання апостола Івана, 2Послання апостола Івана, 3Послання апостола Івана, Послання апостола Якова.
 
5. Визначення переможців та нагородження учасників Конкурсу
5.1. Переможці конкурсу нагороджуються грамотами, дипломами, цінними подарунками. За рішенням Фонду, можуть видаватися збірники з творчими роботами.
5.2. Переможці I туру Конкурсу визначаються рішенням журі серед учнів кожного рівня (І початкового, ІІ середнього, ІІІ достатнього, IV високого).
5.3. Учасники І туру початкового рівня нагороджуються грамотами та серед них визначаються призові місця.
5.4. Учасники І туру середнього, достатнього та високого рівнів з високими балами переходять до ІІ (обласного) етапу конкурсу.
5.5. Учасники ІІ туру середнього, достатнього рівнів нагороджуються грамотами, за результатами оцінювання  визначаються призові місця та нагороджуються призами.
5.6. Учасники ІІ туру достатнього та високого рівнів нагороджуються грамотами. За результатами оцінювання  визначаються призові місця та переходять до участі у ІІІ Всеукраїнському турі конкурсу.
5.7. Призові місця (І,ІІ,ІІІ) та гран-прі ІІІ Всеукраїнського туру конкурсу визначаються за результатами оцінювання та нагороджуються призами. Всі учасники ІІІ туру конкурсу нагороджуються грамотами та дипломами.
5.8. Переможці І-IІ-ІІІ турів Конкурсу визначаються відповідними оргкомітетами на основі рішення журі, яке  не підлягає апеляції.
 
 
6. Організаційні комітети Конкурсу
6.1. Оргкомітети І-ІІІ турів створюються із числа керівників установ та організацій, що проводять Конкурс, працівників закладів освіти,  методичних установ та Фонду.
6.2. Очолює оргкомітет голова. Відповідальним секретарем оргкомітету є вчитель, працівник методичної установи, який відповідає за стан викладання курсів духовно-морального спрямування. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення  Конкурсу.
6.3. Під час проведення ІІ-ІІІ туру Конкурсу до складу оргкомітету входять методисти науково-методичних центрів,  ОІППО на яких покладається відповідальність за координування та узгодження дій оргкомітету і журі під час підготовки та проведення ІІ-ІІІ туру Конкурсу, а також за дотриманням вимог даних Умов.
6.4. Оргкомітети ІІ - ІІІ туру Конкурсу:
6.4.1. Проводять організаційну роботу з підготовки і проведення Конкурсу.
6.4.2. Створюють комісію, яка проводить реєстрацію учасників Конкурсу, перевіряє відповідність даних складу команд до зазначеного в поданих заявках, наявність і правильність оформлення документів, приймає рішення про  допуск учнів  до змагань.
6.4.3. Формують склад учасників Конкурсу із числа переможців попереднього туру за результатами їх виступів на змаганнях.
6.4.4. За поданням журі приймають рішення щодо визначення  переможців змагань та їх нагородження.
6.4.5. Складають звіти про проведення Конкурсу. Спільне рішення за підсумками проведення Конкурсу підписується головами оргкомітету, журі та секретарем і завіряється, відповідно до місця проведення змагань, по можливості печаткою Фонду.
У рішенні обов'язково вказується:
- прізвище та ім'я (в називному відмінку) переможців і учасників змагань, назва закладу освіти та клас (курс) навчання;
- короткий аналіз та висновки щодо результатів і рівня проведення Конкурсу.
6.5. Секретар оргкомітету Конкурсу забезпечує ведення необхідної документації.
6.6. Члени оргкомітету і його голова вирішують питання організації змагань та забезпечують необхідні умови для виконання завдань учасниками Конкурсу щодо роботи журі.
6.7. Протокол ІІ туру та оригінали робіт учасників конкурсу зберігаються за їх згодою в Інститутах післядипломної педагогічної освіти або ж у Фонді.
6.8. Організація та проведення І-IІ-ІІІ туру Конкурсу супроводжується таким пакетом документів:
- зведений звіт про проведення IІ туру Конкурсу, підписаний головою оргкомітету, журі, секретарем та завірений гербовою печаткою закладів післядипломної педагогічної освіти та Фонду;
- документація ІІ туру Конкурсу зберігається впродовж року в Закладах післядипломної педагогічної освіти та у Фонді.
 
7. Журі Конкурсу
7.1. Журі формується з вчителів  курсів духовно-морального спрямування, наукових працівників духовних  закладів, семінарій  та  членів Фонду. Його очолює голова. Вчитель курсів духовно-морального спрямування та методист відповідного фаху методичної установи є відповідальним секретарем журі. Члени оргкомітету можуть бути членами журі.
7.2. Голова журі:
7.2.1. Узгоджує з методистом фаху та представником Фонду якісний склад журі.
7.2.2. Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників Конкурсу.
7.3. Журі Конкурсу:
7.3.1. Перевіряє і оцінює рівень якості виконання робіт.
7.3.2. Аналізує рівень підготовки учасників Конкурсу, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.
7.3.3. Члени журі можуть входити до складу комісії зі складання завдань, які формує оргкомітет.
 
8. Комісія зі складання завдань
8.1. Склад комісій зі складання завдань:
8.1.1. Методисти з питань викладання предметів духовно-морального спрямування Закладів післядипломної педагогічної освіти.
8.1.2. Представники Фонду.
 
Автори: Бербека В.В. , Сіданіч І.Л. , Пономаренко О.М.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.